Duty-free shipping to USA
30 days returns
Swedish design & quality
Length inclusive pants for women 5’1 to 6’1 👖
COMING SOON
Varför är detta så viktigt?

Överproduktion av kläder är väldigt förekommande i klädesindustrin, därför har vi valt ett annat tillvägagångssätt. Vi vill första veta om det finns ett intresse för en specifik byxa innan vi går vidare till produktion. Genom att lägga din bevakning så vet vi hur många som är intresserade av byxan och därefter kan vi bestämma hur många byxor vi ska tillverka eller till och med hoppa över en specifik byxmodell.

Read more

COMING SOON

Sort By
Set Descending Direction
Sort By
Set Descending Direction
Viewing x of y products